Đế pizza hạnh nhân size 20cm dày

Đế pizza hạnh nhân là đế bánh pizza đặc biệt truyền thống nhưng được Shop - depizzahit sáng tạo và thêm nguyên liệu hạt hạnh nhân. Sản phẩm mới ra mắt để khách hàng cùng trải nghiệm thật nhiều cùng depizzahit.

Bùi Phương Lan